Het Yuppie Puppy Syndroom

(uit: De Zwerfkei febr. 2008)

In het proces naar volwassenheid moeten honden verschillende fases doorlopen. De meest bekende en beschreven fase is de socialisatieperiode. Het mag onderhand algemeen bekend zijn dat puppy's in deze periode zo veel mogelijk indrukken moeten opdoen om de kans te krijgen op te groeien tot sociale leden van onze maatschappij.

Na de socialisatiefase komen er nog een paar andere, en de meest ingrijpende in het hondenleven is de puberteitsfase.
In deze fase ontstaan veel probleemgedragingen en rangorde problemen in en rond huis.
De hormonale veranderingen hebben grote invloed in de veranderingen in het gedrag van uw hond. Bij reuen neemt o.a. de productie van het geslachtshormoon testosteron, toe vlak voor de puberteit.

Dit testosteron is het belangrijkste hormoon dat voor gedragsverandering zorgt bij reuen. Veel, heel veel rangordeproblemen ontstaan in deze periode, veel agressie naar mens en dier ook. De agressie, die veroorzaakt is door ondeskundigheid en/of te harde opvoeding of ervaringen worden in dit geval even niet meegeteld omdat dit artikel uitgaat van normaal opgroeiende honden.

Rangordeproblemen zijn o.a.: trekken aan de lijn, niet of nauwelijks reageren op commando’s grommen en “bewaken” van zijn voerbak, bot, speelgoed of op de stoel/bank aandachteisend gedrag.
Dit is o.a. neus onder uw arm, duwen om aandacht te krijgen, piepen om aandacht, lichaam tegen benen schuren terwijl u bijv. TV kijkt en geen notie van hem neemt.
De puberhond gaat nu uitproberen hoe uw grenzen liggen of u “bereid” bent ze aan te passen.

De hond probeert stappen hoger in de rangorde te komen staan. Een rangorde wordt bepaald van alle zwaktemomenten en signalen, die door de leden van de groep (gezin) worden afgegeven. Door in te gaan op dringende verzoeken van uw puberende yup geeft u hem de gelegenheid promotie te maken in uw huishouden.

Consequent blijven uitgaan van uzelf is vaak het beste. De confrontatie aangaan met uw hond door hem ( of haar) fysiek hard aan te pakken zal een grote kans op escalatie geven.
Agressie beantwoorden met agressie geeft grote kans op blijvende problemen.
Wat dan wel te doen als uw hond zich als een vervelende puber gedraagt:

Al het probleem gedrag accepteren leidt ook tot niets. Héél belangrijk alles bepalend eigenlijk is sterk in uw schoenen blijven staan. Ten slotte wordt u geacht de roedelleider te zijn,
De roedelleider bepaalt hoe de huisregels zijn en hoe deze uitgevoerd worden.
Elke dag de basale gehoorzaamheidsoefeningen afwerken is het eerste gedeelte van het recept. De oefening zit, af, hier, volgen en blijven moeten dagelijks worden herhaald. 2 x daags 1 dosis.
Goed belonen met iets lekkers is dan het halve werk, Want vergeet 1 ding nooit. De liefde van uw hond gaat door de maag.
De clou van het belonen zit hem vooral in het belonen van uitvoeringen die goed zijn. U beloont alleen maar pogingen die hij snel uitvoert. Honden met een rangordeprobleem, gaan in de regel heel traag zitten of liggen.
Doet hij dat…dan beloont u hem niet!

Jammer dan.......pech gehad......Loon naar werken…

Boos worden, corrigeren, aanraken…NIET DOEN!!!...negeren is een veel betere straf.
Is uw hond zo'n type dat altijd met zijn speelgoed voor uw neus staat???? Het opruimen van alle hondenspeelgoed werkt dan uitstekend. Als beloning voor een goede oefening kunt u dan het speeltje gebruiken. Na gebruik wel weer opruimem graag.
Naar mate de hond de oefeningen beter uitvoert, Kunt u ook betere uitvoeringen van hem verwachten. U vergroot daarmee uw criteria.

1 ding is heel cruciaal…Honden met rangordeproblemen mogen NOOIT en TE NIMMER…op bank, stoel of bed. NOOOIT, NOOOIT,.....NOOOOOIT…Roep hem eraf met een vriendelijke doch overtuigende stem.
Komt hij….Dan uiteraard direct belonen met een vriendelijke stem. Voor hetzelfde geld blijft hij liggen. Eraf lokken is dan de 2e stap. De  3e stap is voorkomen dat de hond op de bank stoel of bed kan liggen door er iets op te leggen.

De laatste van de mogelijkheden is het maken van de goochelstraf.
2 voorbeelden van goochelstraffen:

Een paar muizenvalletjes of ballonnetjes neerleggen op de bank, stoel of het bed en daarover een deken of laken. Zodra uw hond op de bank of stoel springt, schrikt hij. Hij zal de straf dan verbinden aan de bank of de stoel en niet met uzelf. Een ander onderdeel van het recept voor het makkelijk doorkomen van de pubertijd is het stoppen met verstrekken van gratis maaltijden.
U kunt uw belangrijkheid onderstrepen door uw hond een aantal oefeningen te laten doen. Opnieuw weer belonen naar werken.
De zit, af,  en blijf, oefeningen lenen zich heel goed voor het eten.
De bovenstaande tips zijn bedoeld voor puberale honden YUPPIES die denken dat ze meer voorstellen dan ze eigenlijk zijn. Als er agressie “al dan niet gelukte bijtpogingen” in het spel zijn, is het verstandig om contact op te nemen met een gedragstherapeut. Individuele deskundige aanpak van de probleemgedragingen is dan nodig.
Af te raden is zelf te gaan experimenteren met agressie. De gevolgen kunnen enorm zijn

(geschreven door: Mark Wibier, TINLEY gedragstherapeut voor honden)
( www.Wibier.nl of www.Tinley.nl)